EDSBACKA – en kort historik

Edsbacka Krog är belägen vid den långsträckta Edsviken i Sollentuna, strax norr om Stockholm.

Edsbacka och Edsbacka marknad omnämns i skrift första gången 1488. Här passerade landsvägen mellan Stockholm och Uppsala och här möttes viktiga land- och sjövägar sedan vikingatiden.

Restaurangverksamheten startade här redan 1626 då proviantmästaren Henrik Olofsson erhöll ett privilegiebrev från kung Gustav II Adolf vilket gav honom rätt att inrätta ett värdshus vid Edsbacka intill den dåvarande landsvägen mellan Stockholm och Uppsala.

I början av 1700-talet uppfördes den vitkalkade stenbyggnad som är dagens Edsbacka Krog. Då hade man redan bedrivit restaurangverksamhet här i nästan 100 år och betjänat många förbipasserande handelsresande och hästskjutsar med mat och dryck på färden.

Edsbacka Krog – anno 1626
Edsbacka fick sin fina Silviapaviljong 1994.
Edsbacka, 1960. Ur Sollentuna Kommuns arkiv.

EDSBACKA – SEDAN 1626!

Sedan proviantmästaren Henrik Olofsson erhöll sitt privilegiebrev inrättade han 1626 ett värdshus och uppförde även gården Eedzbacka, föregångare till Edsbergs Slott. Den vitkalkade stenbyggnad som är dagens Edsbacka Krog uppfördes i början av 1700-talet och dess källare innefattar även delar av den ursprungliga krogen.

Krogverksamheten drevs fram till 1872 då man på grund av indraget sprittillstånd och sviktande gästantal till sist tvingades lägga ner. Byggnaden kom därefter att under följande sekel fungera både som folkskola, statarbostäder och fattigstuga. Efter statarsystemets avskaffande användes Edsbacka bland annat för konst och hantverk.

På Valborgsmässoaftonen 1983, etthundraelva år efter nedläggningen, öppnade stjärnkrögaren Christer Lingström åter Edsbacka Krog som han drev framgångsrikt under 27 år. Under denna period erhöll krogen inte mindre än två Guide Michelin – stjärnor. Restaurangen kompletterades även med Silvia-paviljongen 1994 och fick sin sommartid mycket uppskattade terrass.

I april 2010 tog ett nytt kapitel sin början då Edsbacka blev Edsbacka Wärdshus – men från 2020 har restaurangen återfått namnet Edsbacka Krog och drivs i sollentunaborna Björn och Silvia Johanssons regi.

Ambitionen för Edsbacka Krog är att bevara den unika atmosfär och miljö som omger Edsbacka och i bästa matlagningstradition!

Varmt välkomna till bords!