Stockholms Restauranger & Wärdshus

Edsbacka Wärdshus är en del av Stockholms Restauranger & Wärdshus som är en restauranggrupp som verkar för att förvalta det svenska smakarvet. Gruppen inbegriper Wärdshuset Ulla Winbladh, Stockholm Fisk, Sjöpaviljongen, Southside Pub, Melanders, Konstnärsbaren och Ångbåtsbryggan.